Stichting informatie

Statutaire naam:
Stichting De Kippenren

Anbi (Algemeen Nut Beogende Instelling)

Fisaal nummer (RSIN):
8223.03.498

Statutaire zetel:
Gemeente Hoeksche Waard

KvK-nummer:
24492332

Rekeningnummer:
NL08 INGB 0005 4504 03

 

Samenstelling bestuur:

Voorzitter:

Theo Helleman
E-mail / 06-53230800

Sercretaris:

Jack van Katwijk
E-mail / 06-53712378

Penningmeester:

Marc Engelen
E-mail / 06-51186227

Algemeen lid:

Mark van Oeveren
E-mail / 06-30827682

Algemeen lid:

Alwin Polak
Email / 06-53112934

Secretariaat:
Bartholomeus Boschsingel 30
3281 SK  Numansdorp

Doel van de stichting

1.  De stichting heeft ten doel:

      a. Het deelnemen aan de Roparun:

           Het doen organiseren van hardloopwedstrijden en andere evenementen waarbij zoveel mogelijk

           opbrengsten worden gegenereerd, die ten goede komen aan ” Charitatieve Stichting Roparun” 

      b.  Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin

            verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

2.  De stichting dient het algemeen belang.

3.  De stichting heeft geen winstoogmerk.

4.  Aan de (bestuur)leden worden geen beloningen uitgekeerd. 

5.  Jaarlijks zullen de financiële gegevens uiterlijk op 1 juli worden gepubliceerd.