Onze vrienden

 

Wie zijn onze vrienden?

Oud-teamleden, partners van (oud) teamleden en overige personen, die binding hebben met De Kippenrenners.

 

Waarom zijn zij vrienden?

Om De Kippenrenners te ondersteunen bij acties en/of evenementen, waarbij zoveel mogelijk geld wordt ingezameld ten behoeve van de Roparun.

 

Wat verwachten wij van een vriend?

Wij verwachten van onze vrienden hulp bij acties en/of evenementen die wij organiseren. Dat wil niet zeggen dat je overal aan deel moet nemen, maar wij verwachten wel dat je je inzet bij één of meerdere van onze acties/evenementen.

 

Wat biedt onze vriendschap?

Naast de voldoening van een peositieve bijdrage aan het doel dat de Roparun nastreeft, wordt je uitgenodigd voor de jaarlijkse BBQ van De Kipppenrenners.

 

Aanmelden!

Je kunt jezelf aanmelden door een email met je gegevens en telefoonnummer te sturen naar De Kippenrenners.